Szanowni klienci !

Od dnia 23.03.2020r mo??liwy  kontakt z nasz─? firm─? to :

Telefon 691 866 070 , 42 648 42 05

email : danutamaj@op.pl


DREWNO OPA?üOWE - PROMOCJA

 

            

Tartak Bela ?üód?? 


Produkujemy tarcic─? iglast─?, naszym g??ównym wyrobem jest szeroko rozumiane drewno budowlane, st─?d wi─???ba dachowa stanowi najwi─?kszy udzia?? w zak??adowej produkcji. W swojej ofercie posiadamy tak??e: deski, kraw─?dziaki , p??yty osb, dost─?pna jest równie?? deska tarasowa oraz podbitka.

Posiadamy w??asny transport. Na ??yczenie klienta przeprowadzamy impregnacj─? zanurzeniow─? z wykorzystaniem wysokiej jako??ci ??rodków. Sprzedawane przez nas drewno konstrukcyjne to drewno certyfikowane pod wzgl─?dem jako??ci.

 

Jeste??my firm─? rodzinn─?. Swoj─? dzia??alno??─? rozpocz─?li??my w 1987r .

 

Naszym atutem jest solidno??─? i terminowo??─? w realizacji zamówie?? , zapraszamy do wspó??pracy.

 

 Z przyjemno??ci─? pragniemy poinformowa─? naszych klientów i?? w roku 2012 firma Tartak Bela z ?üodzi otrzyma??a certyfikat CE , potwierdzaj─?cy wysok─? jako??─? naszych wyrobów. 

 


Strona utrzymywana na serwerach GekoNET